Foto: privat

- Det skal ikke være tidkrevende for skoleelever å engasjere seg

Ine Nyhus Solli er 18 år gammel og det yngste medlemmet i kommunestyret i Sel kommune. I tillegg er hun med i barne- og ungdomsrådet i Innlandet, og i samarbeid med statsforvalteren sitter hun med andre unge i Beredskapsrådet. - Ungdommers medvirkning her er viktig for at vi skal bli tatt vare på, sier Ine.  

Neste
Naturlandskap

Lytt til innspillene våre!

Ikke alle kommuner har beredskapsråd, men de fleste. Kommuneundersøkelsen fra 2023 viser til at 75 % av Norges kommuner har iverksatt dette  
- Dersom kommunen din ikke har beredskapsråd, burde de da finne en annen løsning på å inkludere ungdommene i kommunepolitikken?  
- Ja, absolutt! sier Ine. - Alle står i ulike situasjoner, uansett om det er på fylkes- eller kommunenivå, er det mulig å innhente stemmer fra unge. Man er bare nødt til å jobbe for det, sier hun.  

Ine er opptatt av at man faktisk lytter til innspillene ungdommene kommer med. - Som regel er innspillene våre formulert på en annen måte, og kan komme ut litt feil eller virke "enkelt". Betydningen bak dette kan likevel være større, men da er man nødt til å sette seg ned og prate ordentlig med oss, oppfordrer hun. 

Neste

En vesentlig grunn for ungdommers tilstedeværelse i beredskapsråd

Høsten 2023 deltok Ine på KS’ Høstkonferanse i Viken, hvor hun snakket om ungdommers tilstedeværelse i kommunepolitikken. For henne er det særlig én sentral grunn til å inkludere ungdommen i større grad:
- Robusthet handler om at vi ønsker samfunn som er sterke og innbyggere med kunnskap om det som foregår rundt dem. Det får vi ikke dersom vi har en stor andel i befolkningen, altså de unge, som ikke deltar eller vet hva som foregår eller deres perspektiver ikke når frem, sier hun. 

Neste

- Det å ha muligheten til å snakke om det man faktisk står i, det tror jeg kan vekke et engasjement som er vanskelig å slukke, sier hun.  

Neste
Vinterlandskap
Foto: privat

Å være ung i en ellers voksen forsamling

Selv om alle kommuner og fylkeskommuner skal ha et ungdomsråd, møter Ine ofte på eldre mennesker enn seg selv. Likevel opplever hun at dette går helt fint. - Vi er flere representanter fra ulike deler av fylket, noe som gjør at vi får innblikk i hva som rører seg andre steder, sier hun.  

De unge er en stor ressurs for for kommunene. Ine trekker frem eksempler som å få nye i klassen. - Det er jo ikke de eldre i kommunen som har sittet på hjemmeskole under pandemien eller fått nye klassekamerater - det er jo oss. Derfor vil jeg påstå at det ville vært en smule arrogant å ikke lytte til innspillene våre. I beredskapsrådet barn og unge får de muligheten til å utveksle tanker de selv har om hva som gir dem en trygg hverdag. 

Neste
Naturlandskap
Foto: privat

- Vi trenger engasjerte ungdommer i hele landet, i hvert fylke og i hver kommune. Dersom vi får medvirke i situasjoner som virkelig betyr noe, tror jeg engasjementet fort vil vokse. 

Neste

Beredskapsrådet barn og unge

Beredskapsrådet jobber for å håndtere kriser best mulig. Barne- og ungdomsrådet i seg selv ble opprettet i 2019. Beredskapsrådet Innlandet ble etablert i 2022, hvor unge representanter fra barne- og ungdomsrådet er involvert. De unges perspektiver er avgjørende for å passe på akkurat denne gruppen, særlig i krevende situasjoner. I beredskapsrådet Ine sitter, er det unge fra hele Innlandet.   

I beredskapsrådet får de unge komme med egne perspektiver i grupper, som deretter blir drøftet med statsforvalteren. Tema her kan være forslag til hvordan man kan inkludere de unge i problemstillinger kommunene står overfor. Flyktningstrømmen fra Ukraina og hvordan kommunene skal ta vare på de unge som kommer, har vært temaer som har blitt diskutert her. Hvordan unge får informasjon om det som pågår i samfunnet og verden blir sett på som sentralt, slik at også kommunene kan jobbe for å nå ut til ungdommen på best mulig måte.  

Neste
Trær i skogslandskap.

Ikke alle kriser og beredskapssituasjoner rammer hele landet likt. Ine trekker frem sin egen kommune som eksempel. Sel kommune ble hardt rammet av uværet Hans i fjor sommer, og da savnet Ine ungdomsstemmer.
- Da Hans rammet Otta og Sel kommune, ble ikke de unge dratt med og fikk bidra i liten grad. Det hadde kanskje ikke utgjort den store forskjellen i denne situasjonen, men vi gikk glipp av en mulighet til å engasjere unge i de lokale utfordringene, sier hun.  

- Ta for eksempel flyktningstrømmen fra Ukraina, hvor de unges stemme kan bidra mye. Det er ikke kun voksne som ankommer herfra, så perspektivene vi unge kan komme med, kan bidra til å ta vare på de unge flyktningene i større grad og sørge for at de får en så normal hverdag som mulig, mener hun.  

Neste
Statue - en dame med som blåser i et horn
Foto: privat

Ine forteller at lærdommen av å sitte i beredskapsrådet er stor. Hun var nemlig ikke så engasjert før hun fikk plass i rådet.  - Jeg har ikke vært så stødig på å skrive eller formulere meg, men har fått god veiledning og råd om hvordan jeg kan få ned tankene jeg har på en god måte, sier hun. Beredskap i seg selv er noe Ine forteller hun ikke har vært så kjent med, men at hun nå merker det er et begrep man bruker i mange situasjoner. 

Neste

Hva skal de unge gjøre for å øke engasjementet? For Ine er det viktig å være modig. 

- Perspektivene unge kan komme med har stor betydning, og få av våre innspill kan komme til skade for noe. Tør å stille spørsmålet "hvorfor gjør vi det på denne måten?".  
- En ting er hva vi unge får ut av dette, men det man gir til samfunnet betyr ekstremt mye, avslutter hun.  

Neste
Landskapsbilde av Gausdal kommune

Foto:

  • Yury Rogachev/Sel kommune
  • Sel kommune
  • Ine Nyhus Solli
Neste